Het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) is een type opleiding binnen het Nederlandse systeem. Het diploma wordt gepositioneerd op niveau 5 van het raamwerk dat we in ons land kennen – om aan te geven waar de opleiding een plek heeft in het scholingsaanbod. Op niveau 5 kennen we de Associate degree als tweejarige hbo-opleiding, terwijl de vierjarige Bachelor-opleiding bij hogescholen op niveau 6 is terug te vinden. MBO-4-opleidingen vinden we – uiteraard – op niveau 4.

U bent mogelijk op zoek naar een opleiding die past bij uw functie of geschikt is voor het zet-ten van een volgende stap in uw loopbaan. Een aanbieder van het HBd kan u wellicht van dienst zijn, als u over mbo-4- of havo-diploma beschikt en/of kunt bogen op relevante werkervaring.

In een overleg met uw werkgever kunt u aangeven wat de mogelijkheden zijn met een HBd en wat de waarde ervan is door de onafhankelijke erkenning en de wijze waarop partijen in het werkveld nauw betrokken zijn bij het programma.

We hebben hier een document geplaatst waarin op hoofdlijnen wordt beschreven wat een HBd inhoudt:  wat is een hbd – algemeen. Een aanbieder ervan kan u verder informeren over het programma, de kosten en de wijze waarop de opleiding wordt ingericht.

Voor de goede orde dient te worden meegedeeld dat het HBd als type opleiding per 1 februari 2015 is ingevoerd en het aantal aanbieders van HBd-opleidingen pas in de komende maanden kan gaan groeien. Houd dus regelmatig deze website in de gaten, ten aanzien van het HBd-register met de gegevens van aanbieders.