Het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) is een opleidingskwalificatie die in ons land als type per 1 februari 2015 ist ingevoerd. Het diploma is te positioneren op niveau 5 van het Neder-landse raamwerk. Daar bevindt zich nu de Associate degree (Ad), het tweejarige hbo-programma. Op niveau 4 staat als type het mbo-4-diploma (en het havo), terwijl de vierjarige hbo-bachelor-opleiding zich op niveau 6 bevindt.
Het HBd is dus een type diploma dat past bij degenen die een mbo-4- of havo-diploma hebben en daarnaast over werkervaring beschikken. Ook degenen die in de loop der jaren op basis van relevante werkervaring omhoog zijn geklommen, kunnen met het HBd hun competenties ‘verzilveren’ middels deze erkenning.

Waarom interessant voor u als werkgever?
Een HBd-opleiding kan aangeboden worden door een bedrijf of branche in samenspraak met allerlei instellingen. Dat kan ook een hogeschool of een mbo-instelling zijn, in de private sector (een Hbd wordt niet door de overheid bekostigd).
De aanleiding voor scholing kan zijn dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het bedrijf of branche die extra scholing noodzakelijk maken. Daarnaast dwingt de internationale concurrentie het bedrijfsleven om steeds meer toegevoegde waarde te creëren. Interprofessioneel leren op de werkvloer is noodzakelijk om slagvaardig te kunnen opereren.
U hebt als werkgever derhalve voordelen bij een adequate scholing van medewerkers in en voor de functie waarin u werkzaam bent.

Algemene informatie
We geven hier een  algemeen document over het HBd, zodat u zich een beeld ervan kunt vormen – om te zien welk type opleidingen daarvoor in aanmerking komen:
wat is een hbd – algemeen. Uiteraard kunnen de aanbieders van een HBd meer informatie geven, over het programma, de kosten, de vorm en andere zaken die voor de scholing van uw personeel van belang kan zijn.

Register HBd
De invoering van het HBd is kortgeleden van start gegaan. Het aanbod aan HBd’s zal naar verwachting in de komende maanden gaan groeien. In het register dat per 1 maart 2015 openbaar is geworden, kunt u periodiek zien wat er aan HBd’s op de markt voor bedrijfsscholing te vinden is.