Aangezien u op deze website terecht ben gekomen, nemen we aan dat u belangstelling heeft voor het type opleiding dat leidt tot een Hoger Bedrijfsdiploma. Er is een document over het Hoger Bedrijfsdiploma met algemene informatie waarmee u zich een beeld kunt vormen van wat een HBd is en wat de specifieke kenmerken zijn: wat is een hbd – algemeen.

In de komende maanden zal naar verwachting het aantal instellingen dat met het HBd gaat werken, gaan groeien. Deze zullen in het HBd-register worden opgenomen, dat vanaf 1 maart beschikbaar is.