Overleg Stichting van de Arbeid

Vanuit de werkgroep HBd wordt regelmatig overleg gevoerd met diverse partijen. Een zeer interessante en belangrijke bijeenkomst was die met een delegatie van de onderwijscommissie van de Stichting van de Arbeid. Er is daar gesproken over de kansen die het HBd biedt voor branches, en voor de sociale partners. in de rechterkolom op de hoofdpagina is de gebruikte presentatie te vinden. Uiteraard kunt u ons altijd uitnodigen voor een soortgelijke bijeenkomst.
In januari is er een vervolgbespreking met de onderwijscommissie van de werkgeversorganisaties.