HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

Welkom op de website van het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd).

Het gaat bij het HBd om een studietraject dat leidt tot een sterk op het bedrijfsleven afgestemd diploma dat kan worden gepositioneerd op niveau 5 van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF). Voor degenen die niet bekend zijn met dit raam-werk, kijk op: http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus. Daar is te zien dat het Associate degree-programma (Ad) zich binnen het hbo in ons land op dat niveau bevindt. En dat het Nederlandse raamwerk kan worden gespiegeld aan het Europese raamwerk om de internationale vergelijkbaarheid te versterken.

Een erkenning van een opleiding als HBd houdt in dat het gaat om een programma dat in anderhalf tot twee jaar naast of in combinatie met het werk kan worden gevolgd.

De eigenaar van een HBd-diploma kan¬† ‘HBd’ achter zijn of haar naam zetten, zolang het diploma in ons register is opgenomen. De aanbieder van het diploma is verantwoordelijk voor het juiste toezicht hierop en het daaraan gekoppelde gebruik binnen de sector van het werkveld.

Lees verder

 

 

 

  • Doorstart HBd

    Met ingang van november 2021 wordt er weer aan de slag gegaan met het Hoger Bedrijfsdiploma, in de wetenschap dat […]

    ...leer verder

MEER WETEN OVER HET HBd?
Maak uw keuze:
Algemene informatie
Aanbieders HBd
Werkgevers
Werknemers/studenten

NIEUWSBRIEVEN
Na 2017 zijn er geen nieuwsbrieven meer verschenen, in afwachting van de verdere implementatie van het NLQF binnen de Nederlandse wet- en regelgeving. Met ingang van november 2021 zijn we als HBd-stuurgroep begonnen met een doorstart van de activiteiten.

Oude nieuwsbrieven
HBd – nieuwsbrief 1 – 24 februari 2015
HBd – nieuwsbrief 2 – 1 april 2015
HBd – nieuwsbrief 3 – 14 januari 2016
hbd-nieuwsbrief-4-11-januari-2017

PUBLICATIES
Artikel HBd in OC Rendement 6-7-2015

KOSTEN
Er is een overzicht opgesteld met betrekking tot de kosten voor het laten registreren als HBd.
HBd – kostenoverzicht

REGISTER
Het HBd-register vindt u hier.

HBd ACHTER DE NAAM
Degenen die een diploma hebben behaald met de erkenning ervan als HBd, en dat is opgenomen in het register, zijn gerechtigd om zolang die registratie bestaat, ‘HBd’ achter hun naam te zetten. De aanbieder van het diploma houdt dit in het eigen systeem bij en zal bericht doen over de stand van zaken als er veranderingen in de registratie plaatsvinden.

KEURMERK
Hier een voorbeeld van het keurmerk dat HBd-register-opleidingen mogen gebruiken.
hbd-keurmerk-logo