HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

Welkom op de website van het Hoger Bedrijfsdiploma (HBd).

Het gaat bij het HBd om een studietraject dat leidt tot een sterk op het bedrijfsleven afgestemd diploma dat kan worden gepositioneerd op niveau 5 van het Nederlandse Kwalificatieraamwerk (NLQF). Voor degenen die niet bekend zijn met dit raam-werk, kijk op: http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus. Daar is te zien dat het Associate degree-programma (Ad) zich binnen het hbo in ons land op dat niveau bevindt. En dat het Nederlandse raamwerk kan worden gespiegeld aan het Europese raamwerk om de internationale vergelijkbaarheid te versterken.

Een erkenning van een opleiding als HBd houdt in dat het gaat om een programma dat in anderhalf tot twee jaar naast of in combinatie met het werk kan worden gevolgd.

Lees verder

 

 

 

Meer weten over het HBd?
Maak uw keuze:
Algemene informatie
Aanbieders HBd
Werkgevers
Werknemers/studenten

Presentatie bijeenkomst Stichting van de Arbeid (onderwijs)
Op  12 oktober is er overleg gevoerd met de onderwijscommissie van de Stichting van de Arbeid. Dit heeft geleid tot een interessante uitwisseling van mogelijkheden om het HBd te gebruiken.
Hier de gebruikte presentatie.
hoger-bedrijfsdiploma-hbd-svda
Uiteraard kunt u met vragen hierover bij ons terecht.

Presentaties bijeenkomst 7 april 2016
Hier de presentaties die op 7 april zijn gehouden. Vragen, uitnodigingen voor bijeenkomsten bij de eigen organisatie kunnen worden doorgespeeld naar info@leido.nl.
Hoger bedrijfsdiploma inl daale 7 april 2016
(inleiding Hans Daale, algemeen)
present 7 april 2016 welter
(inleiding Fredy Welter, aanzet tot het ontwikkelen van een HBd)
LLL 20160407 HBd gekoppeld aan NLQF – heering
(inleiding Christa Heering, over een bestaand HBd)

NIEUWSBRIEVEN
HBd – nieuwsbrief 1 – 24 februari 2015
HBd – nieuwsbrief 2 – 1 april 2015
HBd – nieuwsbrief 3 – 14 januari 2016
hbd-nieuwsbrief-4-11-januari-2017

PUBLICATIES
Artikel HBd in OC Rendement 6-7-2015

MOGELIJKE AANBIEDER WORDEN?
Mocht u meer willen weten en op korte termijn van ons (vrijblijvend) een oordeel krijgen over de mogelijkheden, stuur in dat geval een e-mail naar:
info@leido.nl.
In het formulier aanvraag overleg HBd – voorjaar 2015 treft u nadere informatie aan over wat nodig is voor het eerste overleg met de HBd-groep van de Leido Academy.

KOSTEN
Er is een overzicht opgesteld met betrekking tot de kosten voor het laten registreren als HBd.
HBd – kostenoverzicht

REGISTER
Het HBd-register vindt u hier.

KEURMERK
Hier een voorbeeld van het keurmerk dat HBd-register-opleidingen mogen gebruiken.
hbd-keurmerk-logo